pretekový plán NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

NŠhodnż obrŠzek v Java +-Prosíme  ZO CHPH o nahlásanie poctu tlaŤových výsledkov do soboty 10.11.2018 -+

                              

+AKTUALIZÁCIA  7.11.2018  ++