pretekový plán            NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

+Do odvolania sa vöetkým Ťlenom SZ CHPH dôrazne zakazuje trénovaĚ avypúöĚaĚ holuby zúzemia »eskej republiky.Platí to aj pre individuálne tréningy.RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH+ 

 

+ Aktualizácia web.stránky 22.4.2021 + +

          

    (C)  oravec  2006       teplotná mapa          Zaletené holuby       

 

 

 

 

 

000000000000000000000000

 

         pretekový plán   NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

+++   M OZ Pezinok 2019  celkové poradie TU  +++

NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

             + Aktualizácia web.stránký ktorá ěije ! 5.8.2019  +

(C)  oravec  2009           Zaletené holuby                 Západoslovenský región - 2019

 

 

 &lt

 

 

000000000000000000000000