pretekový plán  NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

++VýpoŤet výsledkov  ZAPLATENÉ   D.Krupá ,ZvonŤin,Kúty, Vrbové,Kostoliöte+++    Kaplna (»upaj) 86Ä     prosím uhradiĚ do 10.8.2023++  

         

+ Aktualizácia web.stranky  24.8.2023   +

 

              (C)  oravec  2006             Zaletené holuby 

      

 

 

 

 

 

000000000000000000000000

 

         pretekový plán   NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

+++   M OZ Pezinok 2019  celkové poradie TU  +++

NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

             + Aktualizácia web.stránký ktorá ěije ! 5.8.2019  +

(C)  oravec  2009           Zaletené holuby                 Západoslovenský región - 2019

 

 

 &lt

 

 

000000000000000000000000