pretekový plán NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

NŠhodnż obrŠzek v Java

++

                              

++ Aktualizácia 21.4.2018 ++