pretekový plán   Náhodný obrázek v JavaScr

+.Organizátori pretekov poštových holubov Funkcionári OZ a ZO CHPH  1/ Zakazujeme organizovať akékoľvek podujatia všetkých organizačných zložiek SZ CHPH, na ktorých by sa fyzicky zúčastňovali členovia.2/ Zakazujeme do odvolania organizovať preteky poštových holubov všetkým organizačným zložkám SZ CHPH. Platí pre: ZO – ŠP – VS – OZ – regionálne združenia, športové kluby. 3/Zakazujeme do odvolania organizovať spoločné nácviky a tréningy poštových holubov všetkým organizačným zložkám SZ CHPH. Platí pre: ZO – ŠP – VS – OZ – regionálne združenia, športové kluby. 4/ Vyzývame zodpovedných funkcionárov organizačných zložiek (Funkcionári ZO a OZ CHPH, ste funkcionári právnických zložiek s plnou zodpovednosťou pred zákonom.), aby ste rozhodnutia Prezídia SZ CHPH uvedené v bodoch 1 – 3 v plnom rozsahu rešpektovali.  V Nitre 31. marca 2020 RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH+

         

+ Aktualizácia web.stranky2.4.2020  +

              (C)  oravec  2006       teplotná mapa          Zaletené holuby        video štarty 2019

 

 

 

 

 

000000000000000000000000

 

         pretekový plán   Náhodný obrázek v JavaScr

+++   M OZ Pezinok 2019  celkové poradie TU  +++

Náhodný obrázek v JavaScriptu

             + Aktualizácia web.stránký ktorá žije ! 5.8.2019  +

(C)  oravec  2009           Zaletené holuby                 Západoslovenský región - 2019

 

 

 &lt

 

 

000000000000000000000000