pretekový plán Náhodný obrázek v JavaScrip         

Náhodný obrázek v Java

 + Pre ďalšie skvalitnenie činnosti a zvýšenie hodnovernosti dosiahnutých výsledkov, požaduje ŠK SZ CHPH vyplnenie nasledujúceho protokolu a jeho zaslanie spoločne s predpretekovou dokumentáciou na sekretariát SZ CHPH. Termín - do 1.5.2017 Požadovaný protokol si môžte stiahnuť TU :

                          

++ Aktualizácia 20.4.2017  Pozor pretek V.Meziřiči 23.4.2017 pre zlé počasie zrušený !!!  

 ZALETENÉ HOLUBY

VZOR ZAPISANIA ČISIEL HOLUBOM PRI PRIRADOVANÝ ČIPOV !