pretekový plán NŠhodnż obrŠzek v JavaScrip         

NŠhodnż obrŠzek v Java

 :+ +

                          

++ Aktualizácia 11.5.2017  + + .

 ZALETENÉ HOLUBY