pretekový plán   NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

+   Pozor zmena Hille nasadzanie v piatok od 8,00 Zatec kosovanie posunuté o hodinu dozadu !!+

         

+ Aktualizácia web.stranky  16.6.2022  +Prosím o zaplatenie výpoŤtu ZO Pieötany 13,86 Ä Tlaciarne D.Krupá trba vymenit farbu Tlaiaren Kaplna (TIPES) vymena pasky v Tlaciarny neŤitatelné !!!+

              (C)  oravec  2006              Zaletené holuby 

      

 

 

 

 

 

000000000000000000000000

 

         pretekový plán   NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

+++   M OZ Pezinok 2019  celkové poradie TU  +++

NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

             + Aktualizácia web.stránký ktorá ěije ! 5.8.2019  +

(C)  oravec  2009           Zaletené holuby                 Západoslovenský región - 2019

 

 

 &lt

 

 

000000000000000000000000